55+ Coaching

Het aantal en aandeel van ouderen in de (beroeps)bevolking in Nederland is sterk toegenomen. Enerzijds als gevolg van de geboortegolf na de 2de wereldoorlog, anderzijds de stijgende levensverwachting als gevolg van de welvaart. Met andere woorden: we worden ouder en werken langer.

Tussen ons 55ste en 75ste levensjaar vinden er veel veranderingen plaats. Zo kan er sprake zijn van een afnemende vitaliteit en werktempo, en zijn veranderingen vaak lastiger te volgen.

Het aantal rollen die iemand vervult kunnen toenemen. Denk daarbij aan mantelzorg voor de (schoon)ouders en/of de opvang van kleinkinderen. In andere gevallen kan er juist meer ruimte ontstaan: de volwassen kinderen vliegen uit, het verlies van de partner of het werk dat wordt afgebouwd met het oog op het naderende pensioen.

Hoewel het pensioen voor veel mensen een lang verwacht moment is, kan dit ook vragen oproepen. In de jaren waarin naar het pensioen toe gewerkt wordt is vaak het vinden van de juiste balans, tussen het afbouwen van verantwoordelijkheden en het vinden van nieuwe uitdagingen, een terugkerend thema.

Onderwerpen die aanbod kunnen komen zijn:

Thema keuzes maken

  • Aan welke dingen geef ik zin in de laatste 8 à 10 jaar van mijn arbeidzame leven. Welke focus ga ik aanbrengen.
  • De oogst binnen halen, (her)waarderen en vervolgens keuzes maken voor de toekomst
  • ‘Waar ga ik ja op zeggen’ als de mens ….. in mijn ‘zijn’, in relatie tot mijn partner, andere dierbaren, vrienden, invulling vrije tijd,…. nu ik met pensioen ga/ben.

Thema vitaliteit

  • Hoe ga ik om met mijn afnemende vitaliteit
  • Vitaal ouder worden, hoe doe ik dat.

Thema rouw en verlies

  • Hoe ga ik om met het verlies als gevolg van veranderingen in mijn werk
  • Hoe ga ik om met het verlies van dierbaren
  • Hoe ga ik om met het uitvliegen van mijn volwassen kinderen
  • Hoe ga ik om met het verlies van vertrouwen in relaties.

Organisatie en afspraken

Duur van de sessies: 1,5 uur
Aantal sessies: 4 tot 7
Frequentie: 1 maal per 3 à 4 weken
Plaats: Dé Plek, Zijlstraat 78/80 te Haarlem. In overleg is coaching op de eigen werkplek bespreekbaar
Prijs: afhankelijk van soort traject (persoonlijk of professioneel)
Aanmelden: y.veenendaal@humaninteract.nl of 06 333 09 132
Algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.

Filmtip

Our souls at night

Regisseur Ritesh Batra

Boekentip

Helpen bij verlies en verdriet - Manu Keirse

ISBN: 9789401442879 (Paperback) of ISBN 9789401449304 (Ebook)