Team Coaching

"Alleen hij die IK kan zeggen, kan ook WIJ zeggen."

Søren Kierkegaard

Bij teamcoaching wordt het team kortdurend, intensief begeleid bij het verbeteren van hun
gezamenlijke resultaat. Als coach ondersteun ik het team in dit proces.
Tijdens het intake gesprek kiezen we de thema’s waar we aan gaan werken.

Vragen of wensen voor het aangaan van een teamcoach traject kunnen zijn:

  • Versterken van de onderlinge samenwerking & communicatie.
  • Vergroten van de slagkracht van het (MT) team.
  • Omgaan met diversiteit zodat men elkaar versterkt in het bereiken van het gezamenlijke resultaat.
  • Omgaan met tegenstellingen en daaruit voortvloeiende emoties.
  • Constructief conflicten transformeren in het kader van het teamresultaat.
  • Werken aan helderheid en commitment op het teamresultaat.
  • Goed afscheid nemen met een blik op de toekomst.

De invulling en de duur van het traject worden afgestemd op de vraag en wensen van de
opdrachtgever. Meestal zijn drie tot vijf bijeenkomsten voldoende om een basis te leggen.

Duur van de sessies 3 uur
Frequentie 1 x per 2 á 4 weken
Plaats In onderling overleg
Prijs offerte op maat naar aanleiding van de vraag
Aanmelden y.veenendaal@humaninteract.nl / 06 333 09 132

Algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Mijn werkwijze is gebaseerd op een positieve veranderingsbenadering, waarin de focus ligt op wat goed gaat en reeds bereikt is. Van daaruit wordt gekeken welke stappen gezet kunnen worden om de gewenste ontwikkeling in gang te zetten. Welke patronen binnen de samenwerking zijn helpend en welke belemmerend. Hoe de helpende te versterken en de belemmerende om te buigen of te laten.

Er wordt gewerkt met het gedachtegoed van Patrick Lencioni, Deep Democratie en
TGI (themagerichte interactie).

Filmtip

As It Is In Heaven

Regisseur: Kay Pollak

Boekentip

De vijf frustraties van teamwork - Patrick Lencioni

ISBN: 9789047001966 (Paperback) of ISBN 9789047005728 (Ebook)

Verlangen naar Verbinding

ISBN: 9789400509689 (Paperback) of ISBN 9789044976939 (Ebook)