Coaching

Bij individuele coaching word je kortdurend, intensief en persoonlijk begeleid.
In het intake gesprek wordt duidelijk aan welke onderwerpen je wilt werken. De aard en de duur van het traject worden afgestemd op je doelen. Meestal zijn drie tot zes sessies voldoende.

Vragen of wensen voor het aangaan van een coachtraject kunnen zijn:

  • Om kunnen gaan met ‘lastig’ gedrag van …….;
  • Om kunnen gaan met weerstand en/of (dreigende) conflicten;
  • Om kunnen gaan met ervaren werkdruk;
  • Om kunnen gaan met veranderingen;
  • Om kunnen gaan met eigen en andermans emoties;
  • Hoe kan ik mezelf profileren: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, wat doe ik ……
  • Hoe kan ik meer assertief omgaan met …….
  • Doorbreken van het patroon van perfectionisme (zie perfectionisme)
  • Om kunnen gaan met het ouder worden en de gevolgen daarvan (zie 55+ coaching)

Hoe werkt het?

De vraag van de opdrachtgever en/of coachee is leidend voor de invulling van het coachtraject. Nadat de vraag en de gewenste situatie is onderzocht formuleren we een doel.

Binnen de coaching speuren we allereerst naar wat je tegenhoudt om je toekomstbeeld te realiseren. Middels vragen en spiegelen werken we toe naar herkenning en erkenning van je huidige patronen. Vanuit ontstane inzicht en bewustzijn worden nieuwe keuze mogelijkheden zichtbaar.

Je vraagstuk is er nooit altijd, overal, 24 uur per dag. Waar zitten de uitzonderingen?
Nadat jij je koers kiest werken we stap voor stap naar de oplossing. Als coach maak ik een keuze voor de methodieken die we gaan gebruiken. Samen werken we aan het versterken van je gevonden krachten en leer je je belemmeringen te laten.
We sluiten af met een evaluatie en een vooruitblik.

Organisatie en afspraken

Duur van de sessies: 1,5 uur
Frequentie: 1 maal per 3 à 4 weken
Plaats: Dé Plek, Zijlstraat 78/80 te Haarlem. In overleg is coaching op de eigen werkplek bespreekbaar.
Prijs: afhankelijk van soort traject (persoonlijk of professioneel)
Aanmelden: y.veenendaal@humaninteract.nl of 06 333 09 132
algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.