Training

Human Interact biedt trainingen aan die gericht zijn op de versterking en professionalisering van het individu, van teams en van organisaties als geheel. Kenmerkend voor de trainingen van Human Interact is dat deze niet louter over het niveau van gedrag gaan, maar vooral over houding en overtuigingen die leiden tot dat gedrag.

Human Interact heeft een vast trainingsaanbod met betrekking tot omgaan met emotie en agressie. 
Daarnaast verzorgt Human Interact ook trainingen op verzoek, zoals:

 • Werken tussen contact en contract: duidelijk zijn in contact, feedback,….
 • Coachende gespreksvoering
 • Oplossingsgericht werken
 • Omgaan met lastig gedrag van anderen of wel gesprekken voeren onder druk
 • Beter samenwerken in je (management) team
 • Cliënt/klantgericht werken

De trainingen worden op maat ontwikkeld.

Uitgangspunten

 • NLP is het theoretische concept onder alle trainingen naast het systeemgericht-, ontwikkelings- en oplossingsgericht werken
 • Gedachtegoed van Patrick Lencioni wordt gebruikt als methodiek om samen te werken aan het gezamenlijke resultaat
 • Er wordt aangesloten bij kennis en leervraag van de deelnemers
 • Er wordt ervaringsgericht geleerd; kleine stukken theorie afgewisseld met uitwerken van praktijkopdrachten rond casuïstiek van de deelnemers.

Op alle trainingen zijn de Algemene leveringsvoorwaarden toepassing.

Omgaan met emotie en agressie

Het komt nog wel eens voor dat we als mens in ons dagelijks werk of leven te maken krijgen met agressief gedrag. Een klant die schreeuwend aan een gemeenteloket staat, een collega die voortdurend kleinerende opmerkingen maakt, een gewelddadige passagier in een bus of een patiënt die dreigt zichzelf iets aan te doen. Agressie zorgt voor moeilijke, spanningsvolle en onveilige situaties.

Hoe kun je escalatie van conflicten voorkomen. Hoe kun je effectief reageren op emotie en/of agressie zodat er weer contact ontstaat? Waar liggen jouw grenzen en hoe maak je die bespreekbaar?

In onze trainingen leren wij je vaardigheden aan waarmee jij in je dagelijkse praktijk het hoofd kan bieden aan lastige situaties.

We leren je om verschillende soorten emotie en agressie te herkennen en je krijgt handvatten om agressief gedrag te voorkomen, waar nodig om te buigen in of te begrenzen naar acceptabel gedrag. Op deze manier krijg je meer zelfvertrouwen en voel je je veilig in jouw werk en leven.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor medewerkers/professionals in de dienstverlenende sector die te maken hebben met een direct klanten contact. Denk hierbij aan organisaties zoals zorginstellingen (verpleeg-, ziekenhuizen e.d.), overheidsinstellingen (onderwijs, gemeentes e.d.), winkels en banken.

Wat krijg je?

Tijdens de training kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Wat is agressie?
 • Verschil tussen emotie en agressie
 • Bewust worden van eigen spanning en emotie
 • Reguleren van eigen spanning
 • (H)erkennen van verschillende soorten van emotie en agressie
 • De-escalerend handelen en begrenzen
 • Wanneer en hoe is kiezen voor (eigen) veiligheid de beste optie
 • Samenwerken tijdens een (agressie) incident
 • Melden agressie incident en nazorg

Werkwijze

Er wordt gewerkt met het A,B,C,D agressiemethodiek. Een methodiek die duidelijke en concrete handvatten biedt om emotie- en agressievormen te herkennen, om te buigen of te begrenzen.

De basistraining bestaat uit één dag en kan desgewenst uitgebreid worden met een derde dagdeel, een individueel coachtraject of begeleide intervisie. Dit afhankelijk van de vraag en context opdrachtgever.

De training wordt op maat gemaakt, is praktijk gericht en afgestemd op het instap niveau van de deelnemers. Er wordt gewerkt met eigen ingebrachte leerdoelen en casuïstiek van de deelnemers. Vanaf het begin van de training ligt het accent op doen en ervaren. We werken tijdens deze training samen met ervaren trainingsacteurs die gedurende de training als ‘levend oefenmateriaal’ dienen. De acteur zet herkenbare situaties uit de praktijk van de deelnemers neer. Deelnemers krijgen rechtstreeks feedback van de trainer en acteur en hebben de mogelijkheid om op verschillende momenten in de training de eigen reacties op emotie en agressie te ervaren, te leren hanteren en verschillende manieren van beïnvloeding uit te proberen.